PHD Projekt

Jeg er Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og læreruddannelsen VIA, i Aarhus. Mit projekt er todelt. Dels skal jeg definere, hvad multikulturel litteratur er i dansk kontekst, og dels skal jeg udvikle et litteraturdidaktisk design, som kan bruges af dansklærere i folkeskolen.

Hvis I vil høre mere om mit projekt, er I velkomne til at bestille et foredrag eller en workshop om emnet.

Hør mit projekt

Mit projekt: “En inkluderende litteraturdidaktik med multikulturelle tekster” er tilknyttet Læreruddannelsen i VIA, AArhus og Aarhus Universitet. Alle film og artikler om mit projekt på denne side ejes derfor af VIA og AU.

Læs om mit projekt her

Modellen er udviklet af Nadia Mansour, 2015

Multikulturel litteratur i dansk

I dette foredrag tager jeg udgangspunkt i min forskning og fortæller om den nye, danske multikulturelle litteratur. I foredraget kommer jeg både ind på definitionen af multikulturel litteratur med dens helt særegne æstetik med eksempler i litteraturen, og jeg giver konkrete bud på, hvordan man kan undervise i disse tekster uden at stigmatisere bestemte elevgrupper.

Kort fortalt: Den nye multikulturelle litteratur omhandler følelsen af ambivalens og om individets refleksive projekt, om kulturmøder og kulturbarrierer, om normbrydere og traditioner, om diversitet og national tilknytning, om traumer og svære sociale problematikker og om identitetsforhandlinger i et pluralistisk samfund med ofte modsatrettede tendenser.

Bestil et oplæg eller et kursus i multikulturel litteratur i danskfaget. 

Kontakt mig gennem min VIA mail på: nama@via.dk eller ring til: 87 55 30 45.

Udgivelser om multikulturel litteratur:

Mansour, 2015: “Elevernes diversitet og litteraturundervisningens indhold. En undersøgelse af den nye multikulturelle litteraturs potentialer i folkeskolen” Speciale i dansk- didaktik, Aarhus Universitet,  2015
Mansour, 2016: ”Husk at se minoritetselever som individer” i Fagbladet Folkeskolen 2016
Mansour, 2018: ” Danskfaget har brug for multikulturelle fortællinger” Fagbladet Folkeskolen 2018
Mansour, 2018: Paneldebat på hovedbiblioteket om brune og hvide børn i børne- og ungdomslitteraturen 

Undervisningserfaring og CV. Hent det
her

Oplæg

Paperpræsentation på konferencen: International Association for Research in L1 Education

 (Arle) Tallinn University 2017

Læs mere her