Om CultureWays

Visioner og værdier i firmaet

Jeg BIDRAGEr MED ET NUANCERET BLIK PÅ kultur, integration og minoriteter i danmark. jeg deler min egen vej til frihed og ud af en indsnævrende social kontrol og ser det som min fornemmeste opgave at støtte andre i deres veje til frihed og selvstændighed.

– At dele mine unikke erfaringer ud af en fastlåst social kontrol, hvor jeg valgte den lange vej og troen på kærligheden og tilgivelsen.

Læs gerne min kronik i den forbindelse

- At give fagfolk indblik i andres levemåder, erfaringer, holdninger og værdier, med henblik på at reducere fordomme og øge dialogen.

– At skabe mere tolerance og ligeværd i samfundet.

– En værdsættelse af alle børn og unges forskelligheder, uden at fastlåse dem i bestemte etniske, religiøse eller andre kulturelle kasser.

– Et mere mangfoldigt uddannelsessystem og curriculum, der reflekterer det nutidige danske samfund, så alle elever og studerende klædes på til livet i et mangfoldigt samfund.

Jeg er flygtning fra Libanon og er opvokset i den fantastiske bydel Vollsmose i Odense.

Nadia Mansour, Leder og Ph.d.-studerende

BLÅ BOG:

2013- nu:
Leder af CultureWays, som blev grundlagt i 2014. Udover kulturel supervision, foredrag, debatindlæg og workshops har jeg arbejdet som tolk og udviklet en ”Helhedsorienteret kulturspecifik psykologisk undersøgelse” i samarbejde med Voksenpsykologisk klinik. Jeg har afholdt en del events og deltaget i adskillige paneldebatter særligt for Mellemfolkeligt Samvirke i Aarhus.

2015: Ansat som konsulent ved Dansk flygtningehjælp.

2011- 2014: Ansat som underviser på SOSU- Aarhus.

2016-2017: Underviser på international linje på pædagoguddannelsen, VIA og Adjunkt i dansk på læreruddannelsen, VIA.

2017-2021: Ph.d.-studerende på læreruddannelsen VIA og Aarhus Universitet