Artikler og film

Udgivne artikler og delte film

Jeg skriver både formidlingsartikler om min forskning i multikulturel litteratur og artikler om integration, minoriteter og kultur.

Artikel i information om Gyldendals udgivelse af Halfdans Rasmussen

Kære alle, Journalisten Andrea Dragstad fra dagbladet Information har interviewet den amerikanske professor Philip Nel, bibliotekaren Hanna Filali El Gourftii og undertegnede i denne artikel. Ligesom Andrea Dragstad har lyttet med, når Wilhelmina Magallane læser digte op for sine børn. Jeg fremhæver disse citater fra artiklen. “Man skal se på sit barn og vurdere situationen ud fra dets alder og forudsætninger, siger…

Artikel i Børn og Bøger

Her er en formidlende artikel om min definition på multikulturel litteratur, hvor jeg også inviterer læseren ind i en af mine tre 8. Klasser fra mit phd projekt. I eksemplet diskuterer fem elever og deres dansklærer, med udgangspunkt i læsningen af romanen ‘Haram’ af Kristina Aamand, hvorvidt sladder altid er godt/skidt. Kilde: Børn og Bøger, 3-2018.

Der er andre veje til frihed end Sara Omars

Tanken med denne kronik var at bidrage til nuancerede fortællinger om vejen ud eller ind af forskellige kulturer. Der findes ingen ”rigtig” vej til løsrivelse, og man behøver ikke vende sig imod sit bagland, fordi man ikke selv vil leve som dem. Sara Omar vælger at være antagonist og higer efter et fælles opgør. Det er en anden vej, end…

Fri os fra farvesortering

Tanken med denne kronik var at stille mig undrende over Langkær Gymnasiums udspil om at sortere eleverne efter etnicitet. For hvordan vil man sortere? Efter farve? Danskkundskaber? Fødested? Eller?  

Husk at se minoritetselever som individer

I denne kronik, som blev trykt i fagbladet folkeskolen, deler jeg mine erfaringer med arbejdet med minoriteter både som konsulent og som forsker. Jeg argumenterer for vigtigheden af ikke at fastlåse bestemte elever i bestemte kasser, men hele tiden tilbyde dem nye identitetsspejlinger. Fagbladet for undervisere.