Supervision- og workshops

Har i brug for kulturel supervision eller rådgivning?

Jeg har erfaring med at observere, analysere og dokumentere pædagogiske og didaktiske praksisser i institutioner i et tæt samarbejde med ledelsen og de ansatte.

Min tilgang og metode afhænger af den konkrete opgave. Men én ting, der er gennemgående for mit arbejde, er min jordnære væremåde og min respektfulde tilgang til den praksis, jeg er gæst i.

Jeg arbejder procesorienteret, hvilket helt konkret betyder, at pakken med ”proceskonsultation og workshops” er opdelt i faser, som bliver planlagt så det passer bedst muligt ind i jeres hverdag og de ønsker, dilemmaer og betingelser, som I står med.

Pakken med proceskonsultation og workshops indebærer følgende faser

  1. Et møde, hvor I fremlægger jeres problemstilling, således jeg kan tage udgangspunkt i jeres aktuelle behov.
  2. 1 til 3 observationer af jeres praksis, hvor jeg får mulighed for at interviewe og notere observationer i forhold til jeres problemstilling.
  3. Derefter strikker jeg det/de opkvalificerende workshops sammen, så det/ de passer til jeres institution og behov med udgangspunkt i analyserne og vores tætte dialog og samarbejde

Teoretisk Grundlag

Jeg arbejder altid på baggrund af mit teoretiske grundlag og afvikler workshops i en vekselvirkning mellem oplæg, hvor jeg peger på forskning og andres erfaringer inden for samme felt, øvelser, fælles refleksioner og live- supervision.

I kan bestille et møde med mig om jeres problemstilling.