Ph.d. projekt og forskning

Vinder af Klods Hans Prisen 2020

Se prisoverrækkelsen her

Jeg har Ph.d. grad fra Aarhus Universitet og læreruddannelsen VIA, i Aarhus. Min afhandling “Multikulturel litteratur i danskfaget. Kulturer, læsemåder og litterær inklusion” har fokus på multikulturel litteratur, og undersøge hvordan dansklærere i tre forskellige 8. klasser arbejder med en multikulturel ungdomsbog og en dertilhørende didaktisk intervention.
Formålene med afhandlingen er to. For det første bidrager afhandlingen med en definition på multikulturel litteratur, der blandt andet handler om at synliggøre minoriteter litterært. For det andet skaber afhandlingen viden om, hvordan elever og lærere fra tre 8. klasser på skoler med forskellige elevsammensætninger forhandler og positionerer sig i arbejdet med multikulturel litteratur. Du kan frit downloade afhandlingen her

 Du /I kan bestille et foredrag eller en workshop med dette emne. Jeg har erfaringer med at afholde foredrag for både foreninger, uddannelsesinstitutioner, bibliotekarer og til konferencer.

Prisnominering: I to år i streg er jeg blevet nomineret til Årets Klods Hans pris gennem min forskning. Prisen tildeles “en person, institution eller gruppe, der med entusiasme og nytænkning har gjort en særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen.”

Ibby skriver på deres hjemmeside: Nadia Mansour har udarbejdet og forsvaret sin Ph.d. om multikulturel litteratur. Ph.d.-afhandlingen præsenterer dels en definition af, hvad multikulturel litteratur er, og dels undersøger den, hvad der sker, når elever med forskellige kulturelle, religiøse, etniske og sproglige baggrunde arbejder sammen om multikulturelle fortællinger i danskfaget i folkeskolen. Sideløbende har Nadia formidlet sine erfaringer og forskningsresultater i artikler, debatindlæg, foredrag m.v. og talt for, at også børn med minoritetsbaggrund får mulighed for at se repræsentationer af deres kulturelle erfaringer i børne- og ungdomsbøgerne, så de føler sig set og accepterede. Nadia Mansour bidrager med et nytænkende blik på børne- og ungdomslitteraturen, som i praksis udmærker sig ved umiddelbar anvendelse i folkeskolen og ansporer til teoretiske, relevante og nødvendige diskussioner blandt fagfolk.

Det er jeg meget beæret og stolt over. Prisoverrækkelsen finder sted den 14/11 2020 på DOKK 1 i Aarhus. Jeg krydser for, at jeg løber med prisen. Læs mere på IBBY Danmarks hjemmeside.

Læs om prisen her

Sammen med min kollega fra VIA University College, Marta Padovan-Özdemir, er jeg med i et forskningsprojektet MaHoMe – Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration. MaHoMe er et forskningsprojekt, som har fået bevilling på 10,8 mio. kr. fra NordForsk. Projektet er et samarbejde mellem Kingston University, VIA University College og Lund University, og resultaterne vil bidrage til udviklingen af integrationspolitik i de tre immigrationssamfund: Storbritannien, Danmark og Sverige.

Hør mit projekt

Mit projekt: “En inkluderende litteraturdidaktik med multikulturelle tekster” er tilknyttet Læreruddannelsen i VIA, AArhus og Aarhus Universitet. Alle film og artikler om mit projekt på denne side ejes derfor af VIA og AU.

Læs om mit projekt her

Modellen er udviklet af Nadia Mansour, 2015

Multikulturel litteratur i dansk

I dette foredrag tager jeg udgangspunkt i min forskning og fortæller om den nye, danske multikulturelle litteratur. I foredraget kommer jeg både ind på definitionen af multikulturel litteratur med dens helt særegne æstetik med eksempler i litteraturen, og jeg giver konkrete bud på, hvordan man kan undervise i disse tekster uden at stigmatisere bestemte elevgrupper.

Kort fortalt: Den nye multikulturelle litteratur omhandler følelsen af ambivalens og om individets refleksive projekt, om kulturmøder og kulturbarrierer, om normbrydere og traditioner, om diversitet og national tilknytning, om traumer og svære sociale problematikker og om identitetsforhandlinger i et pluralistisk samfund med ofte modsatrettede tendenser.

Bestil et oplæg eller et kursus i multikulturel litteratur i danskfaget. 

Kontakt mig gennem min VIA mail på: nama@via.dk eller ring til: 87 55 30 45.

Udgivelser om multikulturel litteratur:

 

Mansour, N. (In press): Multikulturel litteratur i udskolingen. Smag novellen – en sanselæsning med ”Duften af Safran” af Sarah Engel. Multikulturel læsning af Kristina Aamands ”Haram” Gyldendal 2019 (Læremiddel)
Mansour, N. (2018): Multikulturel ungdomslitteratur udvikler elevernes kulturelle kompetencer. Viden om Literacy; Nr. 24 (2018).
Mansour, N. (2018): Minoritetsstemmer og litterær inklusion. LæringsCentret Årg. 46. Nr. 6
Mansour, 2018: ” Danskfaget har brug for multikulturelle fortællinger” Fagbladet Folkeskolen 2018
Mansour, 2018: Paneldebat på hovedbiblioteket om brune og hvide børn i børne- og ungdomslitteraturen
Mansour, N. (2016): Mod nye fortællinger om danskhed. Fagbladet Folkeskolen.
Mansour, 2016: ”Husk at se minoritetselever som individer” i Fagbladet Folkeskolen 2016
Mansour, 2015: “Elevernes diversitet og litteraturundervisningens indhold. En undersøgelse af den nye multikulturelle litteraturs potentialer i folkeskolen” Speciale i dansk- didaktik, Aarhus Universitet,  2015

Udvalgte konferencer

Paperpræsentation på konferencen: International Association for Research in L1 Education
(Arle) Tallinn University 2017
Læs mere her

Paperpræsentation på  konferencen: American Studies Association,i Georgia,
Atlanta, USA.
Paneldiskussion med Breanna McDaniel, University of Cambridge, Catherine Keyser, University of South Carolina
Og Chair: Philip Nel, Kansas State University.
Panel: Children’s Literature and Emergent Genealogies of Resistance.
Mit paper: Paper: We Need Diverse Danes: How Children’s Books
Are Brining Multiculturalism to Denmark

 The International Research Society for Children’s Literature. Silence and Silencing
in Children’s Literature. IRSCL Congress, Stockholm, Sweden.
Paper skrevet i samarbejde med Dr. Michelle Martin, University of Washington, USA.
What Can Danish Multicultural Literature Learn from African American Children’s and YA Literature? Literary Histories in Dialogue