PHD Projekt

Jeg er Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og læreruddannelsen VIA, i Aarhus. Mit projekt er todelt. Dels skal jeg definere, hvad multikulturel litteratur er i dansk kontekst, og dels skal jeg udvikle et litteraturdidaktisk design, som kan bruges af dansklærere i folkeskolen.

Hvis I vil høre mere om mit projekt, er I velkomne til at bestille et foredrag eller en workshop om emnet.

I 2019 blev jeg igennem min forskning nomineret til Årets Klods Hans pris, som gives til en person, der har gjort en  særlig indsats for børne- og ungdomslitteraturen. Det er jeg meget beæret og stolt over, særligt fordi, jeg var nomineret sammen med Stine Reinholdt Hansen og Anne Marie Donslund.  Læs mere på IBBY Danmarks hjemmeside:

Tre kandidater til Klods Hans Prisen 2019

hjemmeside.

Hør mit projekt

Mit projekt: “En inkluderende litteraturdidaktik med multikulturelle tekster” er tilknyttet Læreruddannelsen i VIA, AArhus og Aarhus Universitet. Alle film og artikler om mit projekt på denne side ejes derfor af VIA og AU.

Læs om mit projekt her

Modellen er udviklet af Nadia Mansour, 2015

Multikulturel litteratur i dansk

I dette foredrag tager jeg udgangspunkt i min forskning og fortæller om den nye, danske multikulturelle litteratur. I foredraget kommer jeg både ind på definitionen af multikulturel litteratur med dens helt særegne æstetik med eksempler i litteraturen, og jeg giver konkrete bud på, hvordan man kan undervise i disse tekster uden at stigmatisere bestemte elevgrupper.

Kort fortalt: Den nye multikulturelle litteratur omhandler følelsen af ambivalens og om individets refleksive projekt, om kulturmøder og kulturbarrierer, om normbrydere og traditioner, om diversitet og national tilknytning, om traumer og svære sociale problematikker og om identitetsforhandlinger i et pluralistisk samfund med ofte modsatrettede tendenser.

Bestil et oplæg eller et kursus i multikulturel litteratur i danskfaget. 

Kontakt mig gennem min VIA mail på: nama@via.dk eller ring til: 87 55 30 45.

Udgivelser om multikulturel litteratur:

 

Mansour, N. (In press): Multikulturel litteratur i udskolingen. Smag novellen – en sanselæsning med ”Duften af Safran” af Sarah Engel. Multikulturel læsning af Kristina Aamands ”Haram” Gyldendal 2019 (Læremiddel)
Mansour, N. (2018): Multikulturel ungdomslitteratur udvikler elevernes kulturelle kompetencer. Viden om Literacy; Nr. 24 (2018).
Mansour, N. (2018): Minoritetsstemmer og litterær inklusion. LæringsCentret Årg. 46. Nr. 6
Mansour, 2018: ” Danskfaget har brug for multikulturelle fortællinger” Fagbladet Folkeskolen 2018
Mansour, 2018: Paneldebat på hovedbiblioteket om brune og hvide børn i børne- og ungdomslitteraturen
Mansour, N. (2016): Mod nye fortællinger om danskhed. Fagbladet Folkeskolen.
Mansour, 2016: ”Husk at se minoritetselever som individer” i Fagbladet Folkeskolen 2016
Mansour, 2015: “Elevernes diversitet og litteraturundervisningens indhold. En undersøgelse af den nye multikulturelle litteraturs potentialer i folkeskolen” Speciale i dansk- didaktik, Aarhus Universitet,  2015

Undervisningserfaring og CV. Hent det
her

Udvalgte konferencer

Paperpræsentation på konferencen: International Association for Research in L1 Education
(Arle) Tallinn University 2017
Læs mere her

Paperpræsentation på  konferencen: American Studies Association,i Georgia,
Atlanta, USA.
Paneldiskussion med Breanna McDaniel, University of Cambridge, Catherine Keyser, University of South Carolina
Og Chair: Philip Nel, Kansas State University.
Panel: Children’s Literature and Emergent Genealogies of Resistance.
Mit paper: Paper: We Need Diverse Danes: How Children’s Books
Are Brining Multiculturalism to Denmark

 The International Research Society for Children’s Literature. Silence and Silencing
in Children’s Literature. IRSCL Congress, Stockholm, Sweden.
Paper skrevet i samarbejde med Dr. Michelle Martin, University of Washington, USA.
What Can Danish Multicultural Literature Learn from African American Children’s and YA Literature? Literary Histories in Dialogue