Dialog mellem amerikansk og dansk forskning

Dialog mellem amerikansk og dansk forskning

Dialog mellem amerikansk og dansk forskning

Så har dr. Michelle Martin og jeg præsenteret vores paper på IRSCL konferencen i Stockholm
Silence and Silencing in Children’s Literature. Titlen på vores paper var: ‘What Can Danish Multicultural Literature Learn from African American Children’s literature? Literary histories in dialogue’

Jeg præsenterede min teori og min definition på multikulturel litteratur, hvor jeg tog afsæt i den amerikanske defintion af begrebet, men kritiserede den også. Michelle og jeg tog derefter udgangspunkt i min definition på multikulturel litteratur og foretog sammenlignede analyser af børnebøger fra USA og fra DK. (Læs evt om min definition på: https://www.videnomlaesning.dk/me…/2574/24_nadia-mansour.pdf )

Ligesom USA kan lære os noget, når det handler om litteratur, der repræsenterer minoriteter, kan den amerikanske forskning også lære noget af den mere flydende forståelse på kultur, etnicitet og identitet, og de diskussioner vi har i DK. Det blev til en meget spændende session, der har ledt til flere internationale kolleger, der er interesserede i at samarbejde i fremtiden og diskutere dette yderligere.
Jeg glæder mig meget til yderligere samarbejde med Michelle og med kommende både danske og internationale forskere, bibliotekarer, undervisere og andre på området.

Leave a comment

Name
E-mail
Website
Comment